Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

SOLVECOL® - rozpuszczalniki bazowe

Pojedyncze związki organiczne uzyskiwane na ogół w wyniku procesów rozdziału mieszanin wyjściowych oraz recyklingu, a także produkty pierwotne, używane między innymi jako rozpuszczalniki w przemyśle farb i lakierów, na przykład:
  • toluen
  • ksylen
  • aceton
  • octan etylu
  • octan butylu
  • izopropanol
  • etanol
  • inne rozpuszczalniki

SOLVECOL® - rozcieńczalniki bazowe

Mieszaniny związków organicznych uzyskiwane na ogół w wyniku procesów rozdziału mieszanin wyjściowych oraz recyklingu, używane do komponowania rozcieńczalników gotowych, preparatów do mycia, odtłuszczania itp.