Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

SOLVECOL® - rozcieńczalniki i produkty gotowe

SOLVECOL ® rozcieńczalniki gotowe

 • SOLVECOL ®-AKRYLOWY
 • SOLVECOL ®-ASF (do wyrobów bitumicznych)
 • SOLVECOL ®-CHLOROKAUCZUKOWY / POLIWINYLOWY
 • SOLVECOL ®-EKSTRAKCYJNY
 • SOLVECOL ®-EPOKSYDOWY
 • SOLVECOL ®-FTALOWY do wyrobów ogólnego stosowania
 • SOLVECOL ®-FTALOWY RF-04 do wyrobów ftalowo-karbamidowych
 • SOLVECOL ®-LAKOWY
 • SOLVECOL ®-LAKOWY BEZAROMATYCZNY
 • SOLVECOL ®-NITRO CH
 • SOLVECOL ®-NITRO RC-01, RC-02
 • SOLVECOL ®-NITRO T
 • SOLVECOL ®-POLIURETANOWY
 • SOLVECOL ®-UNIWERSALNY
 • SOLVECOL ®-ZMYWACZ EKONOMICZNY
 • SOLVECOL ®-OXO OIL
 • SOLVECOL ®-BA/BU
 • SOLVECOL ®-F
 • SOLVECOL ®-MEK/MIBK
 • SOLVECOL ®-BA
 • Preparaty odtłuszczające i myjące
 • Rozcieńczalniki do celów specjalnych
 • Rozcieńczalniki na bazie skażonego alkoholu
 • Rozcieńczalniki i inne preparaty według receptur Klienta

Mieszaniny skomponowane z rozpuszczalników i/lub rozcieńczalników bazowych lub z surowców pierwotnych według receptur naszych lub Klienta.
Produkujemy rozcieńczalniki zawierające na przykład następujące układy:
 • toluen/ksylen/octan etylu/octan butylu/aceton/MEK/butanol
 • ksylen/octan butylu/butanol
 • ksylen/octan butylu
 • ksylen/ wyższe aromaty/octan butylu
 • mieszaniny jak wyżej, ale zawierające metoksypropanol i octan metoksypropylu, zamiast lub łącznie z butanolem i octanem butylu
 • toluen/aceton/MEK/octan etylu
 • toluen/aceton
 • aromaty/cykloparafiny (rozcieńczalnik lakowy)
 • rozcieńczalniki i bezaromatyczne
 • rozcieńczalniki na bazie skażonego etanolu i/lub innych alkoholi
 • inne składy według uzgodnionych receptur