Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Produkcja na zlecenie

Produkujemy wyroby według receptur Zlecającego lub opracowujemy receptury, aby wyrób spełniał określone oczekiwania Zlecającego.
Produkowane wyroby możemy dostarczać luzem lub konfekcjonowane.