Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Płyny glikolowe


Grupa ta obejmuje odzyskane płyny zawierające glikole etylenowe (i/lub propylenowe) o stężeniach wymaganych przez odbiorców. Mogą być stosowane jako baza do produkcji płynów chłodniczych, płynów do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, a także preparatów zapobiegających zamarzaniu. Płyny glikolowe są także składnikiem innych wyrobów produkowanych przez SOLVECO Sp. z o.o..