Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Ogłoszenia

W ramach projektu pn. "Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania rozpuszczalników organicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG. Nr umowy : UDA-POIG.04.04.00-16-014/08-00 z dnia 30.12.2008 SOLVECO S.A ogłasza konkurs na następujace prace:

1.Zapytanie ofertowe - Konstrukcje Drogi i Kanalizacja

1.1Zalacznik do zapytania ofertowego na Konstrukcje Drogi i Kanalizacji

2.Zapytanie ofertowe na Zakup Destylarki

3.Zapytanie ofertowe- Zakup i wykonanie wskaznikow lub miernikow poziomu cieczy

4.Zapytanie ofertowe - Malowanie zbiornikow

5.Zapytanie ofertowe _I_- Wykonanie i Montaz konstrukcji stalowych

6.Pismo informacyjne dotyczace Wykonania i Montazu konstrukcji Stalowych

7.Zapytanie ofertowe _II_ - Wykonanie i Montaz konstrukcji stalowych

8.Zapytanie ofertowe - AKPiA, Elektryka

9.Informacja o zmianie zakresu zapytania - AKPiA, Elektryka

10.Zapytanie ofertowe - Zakup dwóch agregatow wody lodowej chiller

11.Zapytanie ofertowe _I_- Orurowanie

12.Nowy termin skladania ofert I - Orurowanie

13.Informacja dotyczaca przetargu na orurowanie _I_

14.Zapytanie ofertowe _II_- Orurowanie

15.Nowy termin składania ofert II - Orurowanie

16.Zapytanie ofertowe - Zakup pomp

17.Zapytanie ofertowe - Posadowienie i montaz separatorow

18.Zapytanie ofertowe - Integracja systemu chłodzenia

19.Zapytanie ofertowe - Filtry

20.Zapytanie ofertowe - Przerobka separatora

21.Zapytanie ofertowe - Rurociagi przeciw pozarowe

22.Zapytanie ofertowe - Urzadzenia przeładowcze

23.Zapytanie ofertowe - drabiny i podesty

24.Zapytanie ofertowe - drabiny i podesty

25.Zapytanie ofertowe - drabiny i podesty 2

26.Zapytanie ofertowe - uwodornienie

27.Zapytanie ofertowe - WYKONANIE INSTALACJI DESTYLACYJNEJ

28.Zapytanie ofertowe - Instalacja pilotażowo - badawcza