Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Produkty


Podstawowym obszarem działalności SOLVECO Sp. z o.o. jest produkcja specjalistycznych wyrobów chemicznych: rozcieńczalników, rozpuszczalników i innych preparatów rozpuszczalnikowych, a także odzysk rozpuszczalników z odpadów. Produkcja odbywa się w oparciu o instalacje produkcyjne zlokalizowane w należącym do Spółki Zakładzie Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.
Produkty oferowane przez Spółkę dzielą się na następujące grupy asortymentowe:

Wyroby gotowe SOLVECO Sp. z o.o. produkowane są według własnych receptur opracowywanych przez Spółkę lub zgodnie z recepturami odbiorców. Część wyrobów ma charakter standardowy, część produkowana jest na zamówienie. Możliwe jest wyprodukowanie nawet pojedynczych partii wyrobu, o właściwościach i zastosowaniu oczekiwanych przez odbiorcę. Wyroby sprzedawane są pod zarejestrowanym własnym zastrzeżonym znakiem towarowym SOLVECOL®, pod znakiem SOLVANOL, a także produkowane są pod markami odbiorców (private label).