Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Logistyka


Według uzgodnień z Odbiorcą, w przypadku perspektywy długoterminowej współpracy możliwe jest spełnienie wymagań odnośnie dostaw ,,just in time" lub zarządzanie zapasami (VMI).